Jour

När ringer jag jouren vid akuta fel?

Till akuta fel räknas sådana fel som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag.
Exempel:

När ringer jag jouren vid icke akuta fel?

Till ej akuta fel räknas sådana fel som kan vänta till nästkommande arbetsdag.
Exempel:

Jour

Vardagar innan klockan 16.00 tel 0480-36 27 60. Vardagar efter klockan 16.00 samt helgdagar, se anslag entréplan

Dörröppning

Har ni låst er ute öppnar vi mot uppvisad id-handling och kontant betalning 400 kr på vardagar mellan klockan 07.00 och 16.00 och för 800 kronor efter klockan 16.00 samt helgdagar. Ring 0480-36 27 60.
FJ Fastighetsservice bil utanför byggnad

FJ Fastighetsservice

Fastigheter

FJ Fastigheter